Вестник АЗБУКИ

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 10 от 10 март т.г., ще намерите примерен тест по немски език за VII клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Английски език“ за VI клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 9 от 2 март.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

  • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
  • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
  • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
  • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
  • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ –VII клас .
  • В бр. 9 от 2 март – примерен тест по „Английски език“ – VII клас.