Лауреати от национален кръг на олимпиада по руски език:

Регионален инспекторат по образованието –град Варна поздравява лауреатите и победителите в национални олимпиади и състезания и изказва благодарности за усилията на учителите, подготвили своите възпитаници за достойното им представяне.

Оценяваме стремежа към победа на всички доказали себе си в конкурентна среда с връстниците си и насърчаваме стремежа им към признание и изява на заложби и възможности за радост на учителите, родителите и съгражданите им. Солидарни сме с любовта към знанието на варненските ученици в името на общата кауза за прогрес на българското образование

Лауреати от национален кръг на олимпиада по руски език:

  • Александр Дмитриевич Нетронин – XII клас – VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;
  • Ирина Гарановская – XII клас – VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;

Победители от национален кръг на олимпиада по руски език:

  • Игор Олегович Семенов – VIII клас – ЧСОУ „Юрий Гагарин“ – с. Близнаци;
  • Донат Евгениевич Елдеев – IX клас – СОУ „Гео Милев“ – гр. Варна;
  • Маргарита Владимировна Петухова – IX клас – МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна;

На всички класирани за предстоящите национални кръгове на олимпиади, РИО – Варна пожелава успех и отлично представяне!

*******************************

Регионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: rio@rio-varna.bg и на място в РИО. На адрес  riovn_korupciq@abv.bg може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РИО – Варна.