Квалификация

Квалификация

Информационни бланки:

 • ДИКПО Варна
 • Интеринтелект ООД
 • Консултативен център “Плиска” –  Фондация “Специални общности”
 • Продивайн ЕООД
 • РААБЕ България ООД
 • Сдружение “Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”
 • Сдружение “Образование без граници – БГ2012”
 • Фондация “МАОК”
 • Център за творческо обучение ООД
 • Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт

Каталози с предложения за квалификация:

 • ВСУ “Черноризец Храбър”
 • ДИКПО Варна – План за квалификационна дейност през учебната 2015-2016 г.
 • РААБЕ България ООД – Kаталог_Mетодически обучения _2015-2016 г.
 • РААБЕ България ООД – Обучения за директори на училища и детски градини
 • РААБЕ България ООД – Обучения за  училищни екипи
 • Център за иновации в образованието “Протекта”
 • Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт
 • КЦ “Плиска” – каталог за учебната 2015/2016 г.

 

23.03.2016 г.

Курсове на “Дидаско груп”

 

11.03.2016 г.

Покана обучение за учители по информатика и информационни технологии

02.03.2016 г.

Покана за квалификационен курс на НЕПС

24.02.2016 г.

Предложение за обучение в руски университети

22.02.2016 г.

Покана от Център за творческо обучение за информационна среща за програмата Space Camp Turkey 2016

Обучение за енергийна ефективност:

 • покана
 • Образец на заявка
 • Програма за обучението

12.02.2016 г.

 • Квалификационни курсове на ЕТ “Дидас Ко-Галчев-Георги Галчев”
 • Предстоящ безплатен семинар New Thinking. New Opportunities и презентация на тема University of Greenwich International Vocational English Certificates. Събитието ще се проведе на 20.02.2016 г в София, хотел Маринела (бивш хотел Кемпински). Участието предполага потвърждение на blockbusterbg@gmail.com. Повече информация за програмата, условията за участие и лекторите ще намерите на: http://expresspublishingbg.com/uploads/files/downloads/INVITATION-20.02.2016-56b20c69e1880.pdf

08.02.2016 г.

Покана – актуални въпроси по прилагане на Българското трудово законодателство – 2016 г.

05.02.2016 г.

Покана – практически акценти при прилагане на СФУК.

15.01.2016 г.

Седма международна пролетна конференция на ZS Консулт

 13.01.2016 г.

 • Курсове по руски език в СОК “Камчия”
 • Курсове за работа с деца със СОП

06.01.2016 г.

Предложения за квалификационни курсове от Център за творческо обучение

 23.12.2015 г.

Заявка за обучение в НИОКСО – 2016г.

18.11.2015 г.

Квалификационни курсове на ДИКПО:

 • Облак – технологиите в работата на учителя;
 • Създаване на електронни формуляри за събиране и оценяване на отговори;
 • Създаване и провеждане на електронни тестове

16.11.2015 г.

 • Втора Национална Педагогическа конференция на Фондация “Кузманов”
 • Майсторски клас за учители и директори на тема “Развитие на креативност в ефективното училище”
 • Обучения на учители и училищни екипи

03.11.2015 г.

ДИКПО-Варна и РИО-Варна организират квалификационни курсове за учители по математика и информатика на следните теми:
• „Целеполагане” – на 16.11.2015 г.
• „Контрол и оценка на учебните постижения на учениците” – на 18.11.2015 г.
Курсовете ще се проведат от 9:00 ч. или 14:00 ч., съобразно заетостта на учителите.
Допълнителна информация и заявление за участие: http://goo.gl/forms/bhgpqDhXGZ и https://goo.gl/I8idzZ

28.10.2015 г.

Предложения за квалификационни курсове от Център за творческо обучение

27.10.2015 г.

Семинар на тема “Приложението на новия Закон за предучилищното и училищното образование”

23.10.2015 г.

Първа зимна среща на педагози и психолози “Стъпки в снега”

19.10.2015 г.

Квалификационен курс за учители на тема “Облак-технологиите в работата на учителя по чужд език”

03.08.2015 г.

Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, ЦЕРН, Женева, Швейцария, 03.10-11.10.2015 г.

 • Покана за подбор на учители;
 • Заявление за участие в програмата;
 • Справка за участие на учителите;

Краен срок за подаване на заявления: 21.08.2015 г. включително

17.07.2015 г.

 •  Майсторски клас  за учители по Български език и литература

21.05.2015 г.

 • АНКЕТА за установяване на личните потребности от квалификация на педагогическите кадри от област Варна за учебната 2015/2016 година – http://goo.gl/forms/qyuGvW0rI7
 • АНКЕТА за установяване на ефективност на проведената квалификационна дейност през учебната 2014/2015 година и за определяне на приоритети за учебната 2015/2016 година -http://goo.gl/forms/MW98x6U9pr

26.03.2015 г.

РАБОТА НА ГЛАВНИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПЛАНИРАНЕ И КООРДИНИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – материали от работна среща, проведена на 25.03.2015г.:

  • презентация
  • структура на план
  • анкета

05.01.2015 г.

Справка за планирани и разходвани средства за квалификация за 2014 година

16.12.2014 г.

Анкета за участниците в практически семинар на тема “Училищна политика за осъществяване на целодневната организация на учебния ден съгласно Инструкция 1/30.10.2014г.”, проведен на 13.12.2014г. в гр. Варна.

25.11.2014 г.

Заявка за квалификационен курс “Дигиталният свят в детската градина и началното училище”

14.11.2014 г.

Квалификационен курс „Организиране и съхраняване на дидактични материали в интернет“

03.11.2014 г.

Обхват на педагогическите специалисти от Област Варна във форми на продължаваща квалификация през учебната 2014/2015 година.

27.10.2014 г.

Квалификационен семинар за директори и учители организиран от международна фестивална програма „Приятели на България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката.          

27.08.2014 г.

Предложения за квалификационни курсове от център за творческо обучение.

19.08.2014 г.

Европейски консултантски център Превента-M’ ЕООД и ‘Превента Инфо” ЕООД  гр. Хасково организират регионални учебни семинари на няколко теми .

01.07.2014 г.

Анкета за квалификационни дейности през учебната 2014/2015 година

30.04.2014 г .

 • Обучение на педагогически съветници.
 • Международна програма за квалификация на учители.

25.03.2014 г .

         Национална конференция с конкурси тема  “Психодрама и игрови техники в обучението и психотерапията” – 30 aприл 2014 г. в гр. София. Заявка за участие.

17.03.2014 г .

        Международна инициатива на WWF “Черноморска кутия”.

30.01.2014 г.

Квалификационен семинар “Етикет и правила за общуване”.  Информация и програма.

13.01.2014 г.

Предстоящ модулен семинар “Зимна педагогическа академия 2014″.