altРегионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  и на място в РИО. На адрес  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РИО – Варна.

alt

 

 

Пилотна образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

2111

20.11.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието:

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието:

 Обръщение на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето по повод трагичния инцидент в двора на училище в гр. Сливен.

 

111

"Как Денят на Св. Иван Рилски става Ден на народните будители" от Велиана Христова

maraton

Заповед № РД09-1532/16.10.2015 за определяне на 26 октомври 2015 г. за неучебен ден

23.10.2015 г.

Списък на допуснатите до конкурс за длъжността "началник на отдел", отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието.

21.10.2015 г.

"Будителски слова" - афиш

19.10.2015 г.

Програма за младежки фестивал "Будителски слова"

14.10.2015 г.

Световна седмица по предприемачество

06.10.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието:

23.09.2015 г.

18.09.2015 г.

 • Заповед РД09-1330/18.09.2015 г. на МОН за неучебни дни
 • Покана от НГХНИ "К. Преславски" - гр. Варна за Всеучилищно хоро
 • Покана за участие и програма на Национална конференция с международно участие "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век"

 14.09.2015 г.

Поздравителен адрес от евродепутата Емил Радев

12.09.2015 г.

Информация за трета поправителна сесия за учебната 2014/2015 г.

15.09.png

Поздравителен адрес от името на народните представители от ПП ГЕРБ - Варна

10.09.2015 г.

Организация на учебното време през учебната 2015/2016 г.

08.09.2015 г.

Оценките от ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - септемврийска сесия, 2015 г. може да проверите на следния адрес:

http://rezultati.zamaturite.bg

07.09.2015 г.

Споразумение за реализация на стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

04.09.2015 г.

Заповед № РД09-1221/28.08.2015 г. на МОН за график за учебното време за учебната 2015/2016 година

 

Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

 

Заповед № РД09-1225/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година

 

Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

 

Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

 

 

27.08.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието - Варна работи целенасочено и системно за намаляване на преждевременно напусналите образователната система в област Варна, с цел повишаване качеството на образователната услуга предлагана в обществото и подпомагане на изграждането на децата и учениците в личности, способни да се реализират в професионално отношение и да бъдат конкурентни на пазара на труда. - Вестник "Аз Буки", брой 35 от 2015 г. - прочети ТУК

14.08.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието – Варна поздравява носителите на Почетното отличие на Министерство на образованието и науката „Национална диплома“ за зрелостниците от випуск 2014/2015г.

27.07.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието - Варна Ви уведомява, че Филологическият факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" обявява прием на студенти за учебната 2015-2016 г. по държавна поръчка и платено обучение в следните две магистърски програми.

23.07.2015 г.

Списък с на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността "директор" на общинско училище.

21.07.2015 г. 

Свободните места за ученици в профилирани и професионални паралелки след завършен VII клас са публикувани в раздела "Прием след VII клас"

17.07.2015 г.

Бал на класираните на трети етап на приема след завършен VII клас.

16.07.2015 г.

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7 клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

15.07.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието – Варна поздравява победителя в Националния конкурс „Рицарят в мен“ - Биляна Николаева Николова, ученичка в VII клас от НУИ „Добри Христов“- град Варна. Благодарим на организаторите ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ - ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ за благородната инициатива. 

13.07.2015 г.

Призови места на ученици от училищата на област Варна на национални олимпиади, състезания, конкурси и фестивали по/на чужди езици за учебната 2014/2015 г.

10.07.2015 г.

 • Заявления за класиране на трети етап се подават в следните училища:
  • ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 030001 до 0300657;
  • III ПМГ "Акад. М. Попов" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0300659 до 0301274;
  • Професионална техническа гимназия - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301275 до 0301941;
  • VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0301942 до 0302887;
  • ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна, ученици с входящи номера от 0302888 до 0303806, както и ученици от други региони.

 

09.07.2015 г.

03.07.2015 г.

 • Статистика за минимален и максимален бал след второ класиране.

02.07.2015 г.

 • Резултатите от второ класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин";
 • Лауреат от Националната олимпиада по философия;

25.06.2015 г.

Статистика за минимален и максимален бал след първо класиране.

  Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

 Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища, държавен прием няма да се извършва за следните специалности, поради недостатъчен брой класирани:

 • ПТГ - Лазерна и оптична техника;
 • ПТГ - Експлоатация на автомобилния транспорт;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Технология на хомеопатичните и фитопродукти;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Недвижими имоти;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Геодезия;
 • ПГТМД - Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
 • ПГТМД - Организация и технология на козметичните услуги;
 • ПГТМД - Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Горско стопанство;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Реставрация на стилни мебели и дограма;
 • ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Електрообзавеждане на кораби;
 • ПГЕ - Оптически комуникационни системи.

16.06.2015 г.

Благодарствено писмо от Франкофонски център - Варна

15.06.2015 г.

 Свободни места в групи за квалификация на педагогически специалисти:

 •  Тема Превенция на негативните прояви в българското училище – период на обучение 06.-08.07.2015г. – 1 място
 • Тема „Превенция на негативните прояви в българското училище“ – период на обучение 20.-22.07.2015г. – 2 места
 • Тема „Превенция на негативните прояви в българското училище“ – период на обучение 27.-29.07.2015г. – 1 място
 • Тема „Взаимодействието: семейство – училище, насочено към оптимизиране на образователно-възпитателния процес“ – период на обучение 22.-24.07.2015г. – 2 места

 Обученията се провеждат в сградата на НИОКСО - гр. Банкя, ул. „Княз Борис I” №7. Продължителност на всяко обучение – 16 часа. Таксата в размер на 158 лв. следва да се заплати по банков път до три дни преди началото на обучението по сметка на НИОКСО.

                 Педагогическите специалисти, проявяващи интерес към предложените теми:

 •  да уведомят директора на училището, в което работят, за желанието си да се включат в група;
 • да изпратят на електронен адрес This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  следната информация – трите си имена, месторабота и длъжност, телефон за връзка, избраните тема и период на обучение.

 

12.06.2015 г.

Поздравителен адрес до участниците в осмото издание на Национален литературен конкурс за авторски текстове на английски и немски език "Този безкраен свят"

08.06.2015 г.

Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас

05.06.2015 г.

Оценките от ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - майска сесия, 2015 г. може да проверите на следния адрес:

http://rezultati.zamaturite.bg

Покана за учители по физика и астрономия за обучение в ЦЕРН - краен срок за подаване на комплекта документи 15.06.2015 г.

Заявление и справка за обучението в ЦЕРН

04.06.2015 г.

 • Днес 04.06.2015 г. на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас от 86 заявили ученици се явиха 67.
 • Благодарствено писмо от посолството на Република България в Рим

03.06.2015 г.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

По ЕГН и входящ номер резултатите могат да бъдат проверени на http://7klas.mon.bg/ 

01.06.2015 г.

botev

30.05.2015 г.

"Щастливият принц" -  Оскар Уайлд

1june.png

29.05.2015 г.

Изпитът по проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас ще се проведе на 04.06.2015 г. от 10.00 часа в НГХНИ "К. Преславски" - Варна.

28.05.2015 г.

Днес, 28.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за философски цикъл, физика и астрономия и география и икономика в 1 изпитна сграда, 2 изпитни зали, на които се явиха 2 зрелостници от общо 4 заявили. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по природни науки и екология в VII клас, на което се явиха 3594 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

27.05.2015 г.

Днес, 27.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за испански език в 1 изпитна сграда, 1 изпитна зала, на който се яви 1 зрелостник от общо 1 заявил. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по чужд език в VII клас, на което се явиха 3579 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

 26.05.2015 г.

Днес, 26.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за предметите математика, руски език, история и цивилизация и английски език в 3 изпитни сгради, 5 изпитни зали, на които се явиха 8 зрелостници от общо 13 заявили. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по ОНГОР в VII клас, на което се явиха 3551 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

22.05.2015 г.

Днес, 22.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит в 40 изпитни сгради, 279 изпитни зали, на които се явиха 3436 зрелостници от общо 3666 заявили. В 91 изпитни сгради, 314 изпитни зали се проведе НВО по математика в VII клас, на което се явиха 3615 ученици. Във връзка с констатиран проблем при комплектоване на листите за отговори, който беше своевременно отстранен, в някои от варненските училища изпитът стартира по-късно. Това не се отрази върху регламентираната обща продължителност на изпита.

21.05.2015 г.

24_май.jpg

 20.05.2015 г.

 • Днес, 20.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по БЕЛ в 38 изпитни сгради, 261 изпитни зали, на които се явиха 3399 зрелостници от общо 3610 заявили. В 91 изпитни сгради, 314 изпитни зали се проведе НВО по БЕЛ в VII клас, на което се явиха 3630 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.
 •  Грамота за принос в професионалното образование

07.05.2015 г.

11mai15

Първи фестивал за фотографско изкуство Варна Фото Фест.

03.05.2015 г.

НАГРАДЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ФЕСТИВАЛА НА АВТОРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ТЕАТЪР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 30.04.2015 г.

Организаторите на Международния ученически конкурс "Заедно в XXI век", включен в НКИД на МОН, удължават срока за получаване на творбите до 7 май 2015 г.

28.04.2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЦПО (центрове за професионално обучение)

Съгласно промяната в чл. 87 ал.3 на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета, заявки за задължителна училищна документация от ЦПО, както и отчети за унищожаването на документи с фабрична номерация не се приема в РИО - Варна, а в Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) . Повече информация може да получите на страницата на НАПОО

09.04.2015 г.

Есетата на учениците от Варна демонстрираха познания за съдебната власт, както и оригинален творчески подход по темата. 

08.04.2015 г.

velikden15

06.04.2015 г.

Първо място завоюва Борис Валентинов Савов (10 клас) от Първа езикова гимназия – Варна на националния кръг в Конкурс по публична реч на английски език

31.03.2015 г.

Mеждународна конференция на тема” Лидерство за равен достъп и качествено образование” - 04.06. - 05.06.2015 г.

24.03.2015 г.

На вниманието на ЦПО:

Получаването на задължителна училищна документация (ЗУД) ще се осъществи на 30.04.2015 г. от 09.00 до 16.00 часа на пазар „Чаталджа“, ул."Войнишка" №1, павилион №13. За контакти: Мима Дамянова, тел. 0898632396. 

20.03.2015 г.

Преустановяване на учебните занятия в ОУ "Христо Смирненски" - с. Въглен, община Аксаково от 20.03.2015 г. до 23.03.2015 г. включително, поради голям процент заболели от остри респираторни заболявания.

Петата международна научно-практическа конференция „Мотивация и интереси към ученето“ ще се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев“ на 25.06.2015 г. от 13.00 часа и на 26.06.2015 г. от 9.00 часа.

11.02.2015 г.  

Покана за участие в международна научна конференция педагогическата теория и практика: “Mинало, настояще, бъдеще под патронажа на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 29 – 30 октомври 2015 г., Враца.

04.11.2014 г.

28.10.2014 г.

Изложба посветена на 570 години от битката на народите при Варна - 10.10.1444 г.

26.10.2014 г.

ВАЖНО!!!

Три училища във Варна ще бъдат с намалени часове в понеделник

Три училища - Математическата гимназия "Петър Берон", ОУ "Захари Стоянов" и СОУ "Любен Каравелов" ще бъдат с намалени часове в понеделник, заради проблеми с парните инсталации, които ще бъдат отстранени до края на деня. Всички останали училища, детски градини и детски ясли ще работят нормално.

09.10.2014 г.

Поздравителен адрес от президентът Росен Плевнелиев до атлетите, треньорите и екипа на Спешъл Олимпикс България

19.09.2014 г.

РИО - Варна поздравява учениците и учителите за постигнатите високи международни резултати на олимпиади и състезания през лятото на 2014 година:

 • Международна олимпиада по математика – Кейптаун, Южна Африка, 3-11.07.2014г.
  • Виктор Радивчев – сребърен медал
  • Станислав Чобанов – почетна грамота
 • Международна олимпиада по физика – Астана, Казахстан, 13-21.07.2014г.
  • Станислав Щерев – бронзов медал
 • Международна олимпиада по информатика – Тайпе, Тайван, 13-20.07.2014г.
  • Момчил Пейчев – сребърен медал
 • Международен турнир на младите естествоизпитатели – август, Кюстендил България. Отбора на България спечели златен медал. Член на отбора бе Виктор Мирев – 9г
 • Международна олимпиада по лингвистика – Пекин, Китай, 21-29.07.2014г.
  • Юлия Маркова – бронзов медал
 • Международно математическо състезание IMC – Daejeon, Южна Корея, 21-26.07.2014г.
  • Димитър Опърлаков – златен медал
  • Димитър Маркович – бронзов медал
  • второ място за отбора на ученици до 14 години

Желаем още много високи постижения в науката и в живота, много дръзновения, упоритост в постигането на мечтите. Много радост и гордост за родителите им, учителите им и за цялото варненско образование.

Венцеслава Генова, д.и.
Началник на РИО - Варна

16.09.2014 г.

След приключване на септемврийската поправителна сесия в Министерството на образованието и науката са постъпили молби и запитвания, относно възможността за ползване на трета (допълнителна) поправителна сесия от ученици, които не са положили успешно поправителните изпити, регламентирани в чл. 28 от Наредба 3 за системата за оценяване, за учебната 2013/2014 година.
В интерес на учениците и с уважение към изложените в молбите им мотиви, с писмо изх. № 9105-279/12.09.2014 г. министърът на образованието и науката дава разрешение по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2013/2014 година в срок до 10.10.2014 година.
Разрешението се отнася за учениците, които са получили слаби оценки на поправителните изпити на не повече от два учебни предмета от задължителната подготовка или задължително избираемата подготовка.

12.09.2014 г.

Международен ден на мира - 21 септември 2014 година - Дружество за ООН в България

11.09.2014 г.

Заповед на министъра на образованието за обявяването на 06.10.2014 г. за неучебен ден.

09.09.2014 г.

Обръщение на Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България.

22.08.2014 г.

Началникът на РИО - Варна връчи национални дипломи  на 15.08.2014 г. в сградата на Радио Варна:

 • Момчи л Павлинов Пейчев - Математическа гимназияД-р Петър Берон", гр. Варна, област Варна. Диплома серия А-14, № 014545, per. № 10908-072 от 16.06.2014 г.; Лауреат на Националната олимпиада по информатика за учебната 2013/2014 година;Бронзов медал от XXV Международна олимпиада по информатика  за учебната 2012/2013 година.
 • Роберт Пейчев Димитров - Гимназия с преподаване на чужда езици „Йоан Екзарх", гр. Варна, област Варна. Диплома серия А-14, № 013665, № 9826-1 от 16.06.2014 г.; Лауреат на Националната олимпиада по немски език за учебната 2013/2014 година.
 • Кристина Цветанова Йорданова - IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио- Кюри", гр. Варна, област Варна. Диплома серия А-14, № 013623, № 9876-179 от 09.06.2014 г.; Първо място на национален кръг от Национално многоезично състезание за учебната 2012/2013 година.

01.08.2014 г.

 • Информация от РИО - Варна, относно зачестили публикации по повод готовността на ОУ "Захари Стоянов" за започване на учебната 2014/2015 година.
 • Оферта за курс по Първа долекарска помощ на работното място.

17.07.2014 г.

Съгласно Заповед № РД-14-81 от 30 юли 2013 г. на министъра на образованието и науката прием през учебната 2014/2015 година ще се провежда в ЧСОУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия;

14.07.2014 г.

Съгласно Заповед № РД-14-17 от 21 март 2014 г. на министъра на образованието и науката прием през учебната 2014/2015 година ще се провежда в ЧОУ "Мечтатели" - Варна;

09.07.2014 г.

Съгласно ЗАПОВЕД № РД-14-40 от 26 април 2013 г. на министъра на образованието и науката прием през учебната 2014/2015 година ще се провежда в ЧОУ "Талант" - Варна;

01.07.2014 г.

Анкета за квалификационни дейности през учебната 2014/2015 година

04.04.2014 г.

Конкурс за лого "Моята Варна 2019" на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019.

28.03.2014 г.

Писмо № 910610-9/26.03.2014 г. на началника на РИО - Варна до директорите на училища в област Варна. Декларацията може да изтеглите оттук.

 
шаблоны joomla
 
За контакти: факс: 052 / 632 298
rio@rio-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова