altРегионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  и на място в РИО. На адрес  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РИО – Варна.

alt

27.05.2016 г.

Обява за подбор по документи за длъжността "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна

24.05.2016 г.

24-05-2016

16.05.2016 г.

Семинар за споделяне на опит от Европейски образователен проект „Мостове към бъдещето – мотивиране на учениците за изучаване на езици чрез иновационни методи в обучението” по програма Еразъм +

13.05.2016 г.

Заповед № РД09-640/12.05.2016 г. на МОН за определяне на 25.05.2016 г. за неучебен ден

 

12.05.2016 г.

 В брой (бр. 19 от 12.04.2016 г.) вестник „Аз Буки“ публикува

Приложение с примерни тестове за седмокласници, национално външно оценяване 2016 г.

Тестовете са разработени от експерти на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование на МОН.

От началото на годината вестникът публикува примерни тестове, включващи учебно съдържание от IV- VII клас. Досега са публикувани тестове с „ключ“ за верните отговори по:

  • Човекът и природата за V и VI клас
  • Български език и литература за VII клас
  • География и икономика за VII клас
  • История и цивилизация за VII клас
  • Математика за VII клас
  • Английски език – VI клас
  • Немски език – VII клас
  • Химия и опазване на околната среда – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

10.05.2016 г.

KIM

05.05.2016 г.

§ В. „АЗ БУКИ“ - анонс към новия бр.18 (5 - 11 май 2016 г.)

04.05.2016 г.

Заповед за определяне на 19.05.2016 г. за неучебен ден, в който да бъде проведен спортен празник за учениците от училищата на територията на Република България.

03.05.2016 г.

Открит урок по английски език в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай   Хайтов“, гр. Варна

01.05.2016 г.

velikden

28.04.2016 г.

velikden-28042016

Вестник „Аз Буки“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от IV – VII клас.
Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН.
В новия брой на в. „Аз Буки“ – бр. 17 от 28 април т.г., ще намерите примерен тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ за VIIклас – учебна 2015/2016 г.
През 2016 г. в. „Аз Буки“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в IV – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и икономика“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Математика“ – VII клас.
 • В бр. 9 от 2 март – тест по „Английски език“ – VII клас.
 • В бр. 10 от 10 март – тест по „Немски език“ – VII клас.
 • В бр. 11 от 17 март – тест по „Химия и опазване на околната среда“ – VII клас.
 • В бр. 15 от 14 април – тест за Национално външно оценяване по „Човекът и природата“ – IV клас

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

21.04.2016 г.

 На 19 април 2016 година Н. П. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Република Франция в България, връчи отличителните знаци на Кавалер на Националния орден на Академичните палми на учител от ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна.

 16.04.2016 г.

    На 15 април 2016г. в гр. Варна се проведе среща на г-н Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката и г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители с педагогически специалисти от областта, организирана от Регионален инспекторат по образованието, гр. Варна по инициатива на Синдиката на българските учители. Събитието бе в продължение на провежданите от РИО Варна дейности за запознаване на образователната общност с новите правила и политики, въвеждани със Закона за предучилищното и училищното образование. На срещата присъстваха г-жа Лилия Христова, директор на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна и г-н Веселин Рашев, председател на СБУ Варна.

sreshta-1-15042016sreshta-2-15042016
     

   При откриването на срещата началникът на РИО Варна г-жа Венцеслава Генова поздрави г-жа Янка Такева за получената висока държавна награда – орден „Стара планина“ първа степен - и подчерта значимостта на традиционно доброто партньорство между инспектората и социалните партньори в подкрепа на осигуряването на качествено образование и условия на труд в образователните институции.
        В своето обръщение към събраните в актовата зала на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" повече от 200 директори и учители г-жа Янка Такева сподели за работата на синдиката в тристранния отраслов съвет по разработване на подзаконовите актове към новия Закон за предучилищното и училищното образование.

sreshta-3-15042016sreshta-4-15042016
     

  Заместник-министър Стаматов разясни политиката на МОН за предстоящото провеждане на ДЗИ, работата по създаването на нови наредби за ДОС, проблемни моменти по стартирането на учебната 2016/2017г. и отговори на зададени от присъстващите въпроси.

sreshta-5-15042016sreshta-6-15042016
        В края на срещата г-жа В. Генова още веднъж подчерта, че  Регионалният инспекторат ще продължи да прилага националните и областните образователни политики в партньорство и взаимодействие с Министерство на образованието и науката, с педагогически специалисти и директори, със социалните партньори и  работодателските организации, с общинските администрации и родителите. Проведеното наскоро пилотно апробиране на атестиране показа, че при добра информационна и разяснителна кампания, съпътствана от сътрудничество със заинтересованите страни,  въвеждането на нови политики, правила и норми може да стане плавно и без социално напрежение.

sreshta-7-15042016sreshta-8-15042016

12.04.2016 г.

Регионален инспекторат по образованието –град Варна поздравява лауреатите и победителите в национални олимпиади и състезания и изказва благодарности за усилията на учителите, подготвили своите възпитаници за достойното им представяне.

Оценяваме стремежа към победа на всички доказали себе си в конкурентна среда с връстниците си и насърчаваме стремежа им към признание и изява на заложби и възможности за радост на учителите, родителите и съгражданите им. Солидарни сме с любовта към знанието на варненските ученици в името на общата кауза за прогрес на българското образование

Лауреати от национален кръг на олимпиада по руски език:

 • Александр Нетронин – XII клас – VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;
 • Ирина Гарановская – XII клас - VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин“ – гр. Варна;

Лауреати от национален кръг на олимпиада по немски език:

 • Елена Александрова – XII клас – Първа езикова гимназия – гр. Варна;
 • Велислава Чавдарова - XII клас - Първа езикова гимназия - гр. Варна;
 • Мирела Милева - XII клас - Първа езикова гимназия - гр. Варна;
 • Теодора Събкова - XII клас - Първа езикова гимназия - гр. Варна.

Лауреати от национален кръг на олимпиада по испански език:

 • Калоян Стефанов – XII клас – IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ – гр. Варна;

Лауреати от национален кръг на олимпиада по френски език:

 • Мария Чернева – XII клас – IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ – гр. Варна;

Победители от национален кръг на олимпиада по руски език:

 • Игор Семенов – VIII клас - ЧСОУ „Юрий Гагарин“ – с. Близнаци;
 • Донат Елдеев – IX клас - СОУ „Гео Милев“ – гр. Варна;
 • Маргарита Петухова – IX клас - МГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна;

Победители от национален кръг на олимпиада по немски език:

 • Розмари Генова - Първа езикова гимназия - гр. Варна

Победители от национален кръг на олимпиада по испански език:

 • Косара Бакалова - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна

Победители от национален кръг на олимпиада по френски език:

 • Венета Стоева - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна
 • Димана Стоянова - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна
 • Христина Митева - IV ЕГ „Фр. Жолио - Кюри“ - гр. Варна

 Победители от национален кръг на олимпиада по английски език:

 • Стефан Краев - Първа езикова гимназия - гр. Варна

На всички класирани за предстоящите национални кръгове на олимпиади, РИО – Варна пожелава успех и отлично представяне!

 

24.03.2016 г.

Конкурс за рисунка и разказ или есе на тема "Героизмът в наши дни"

23.03.2016 г.

24.03.2016 г. и 25.03.2016 г. ще бъдат неучебни дни за ЧСОУ "Юрий Гагарин", поради висок процент заболели с остри респираторни заболявания, съгласно заповед №413/23.03.2016 г. на кмета на община Аврен

 22.03.2016 г.

На 17-18 март 2016 г. в град Бургас се проведе XX-та юбилейна ученическа Национална Философска конференция "Човек-Свят", на която Дарена Славова от МГ "Д-р Петър Берон" - гр. Варна спечели първо място и златен медал за есето ѝ по фрагмент от Ерих Фром

 

prolet2016

16.03.2016 г.

§ В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН.В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 11 от 17 март т.г., ще намерите примерен тест по „Химия и опазване на околната среда“ за VII клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Немски език“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 10 от 10 март.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ –VII клас .
 • В бр. 9 от 2 март – примерен тест по „Английски език“ – VII клас.
 • В бр. 10 от 10 март е публикуван примерен тест по „Немски език“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

11.03.2016 г.

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 10 от 10 март т.г., ще намерите примерен тест по немски език за VII клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Английски език“ за VI клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 9 от 2 март.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ –VII клас .
 • В бр. 9 от 2 март – примерен тест по „Английски език“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

09.03.2016 г.

Публикация "Да помним българското" на вестник "АзБуки"

   3mart2016

 

02.03.2016 г.

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 9 от 2 март т.г., ще намерите примерен тест по английски език за VI клас – учебна 2015/2016 г. В същия брой е и „ключ“ с верните отговори на теста по „Математика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 8 от 25 февруари.

През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари – тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари – тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари – тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.
 • В бр. 8 от 25 февруари е публикуван примерен тест за Национално външно оценяване по „Математика“ – VII клас .

 Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

      baba marta2016

 

26.02.2016 г.

РИО – Варна поздравява победителите и участниците в Регионалното състезание по ИТ „България – древна и млада“. Пожелаваме им здраве и още много успехи и награди, които да бъдат радост и гордост, както за тях, така и за семействата и учителите им.

25.02.2016 г.

Списък на одобрените кандидати за заемане на длъжността "Ръководител на ЦКО" и на "Кариерен консултант" в ЦКО - Варна. Заявление за назначаване.

24.02.2016 г.

В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. Тестовите задачи са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 8 от 25 февруари т.г., ще намерите примерен тест за външно оценяване по „Математика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г. Тестът обхваща учебното съдържание, което се изучава до м. февруари, вкл.В бр. 8 ще намерите и „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване на теста по „История и цивилизация“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 7 от 18 февруари.
През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

 • В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.
 • В бр. 5 от 4 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.
 • В бр. 6 от 11 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.
 • В бр. 7 от 18 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

20.02.2016 г.

Съгласно решение на трето заседание на Областната оперативна комисия за ръководство, координация и контрол на борбата с грип и ОРЗ се отменят мерките в заповед №71/15.02.2016 г. на РЗИ и учебният процес в град Варна се възстановява от 22.02.2016 г.

18.02.2016 г.

Заповед №РД09-132/18.02.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на 19.02.2016 г. за неучебен ден в училищата в град Варна

16.02.2016 г.

Съгласно Заповед № 464/15.02.2016 г. на кмета на община Варна са прекратени учебните занятия в училищата на територията на община Варна от 16.02.2016 г. - 18.02.2016 г. (включително).

15.02.2016 г.

Със Заповед №71/15.02.2016 г. на Регионална здравна инспекция са разпоредени противоепидемични мерки, включващи прекратяване на учебния процес в град Варна от 16.02.2016 г. до 19.02.2016 г. (включително)

11.02.2016 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието - Варна

03.02.2016 г.

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., е публикуван примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г. Тестът е разработен от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – Министерство на образованието и науката. В брой 5 на „Аз Буки“ ще намерите и „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване на теста „Човекът и природата“ за V и VI клас, публикуван в бр. 4 от 23 януари т.г.
Училищата, които проявяват интерес към публикуваните тестове могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01.02.2016 г.

Обява за подбор на документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна; Заявление

25.01.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието:

20.01.2016 г.

19.01.2016 г.

 • Поради продължаващ ремонт на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 20.01.2016 г. е обявен за неучебен ден за ПГИ "Д-р Иван Богоров", ОУ "Д. Чинтулов", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Антон Страшимиров", II ОУ "Н. Й. Вапцаров", със заповед № 98/19.01.2016 г. на кмета на община Варна.
 • На 20.01.2016 г. учебните занятия в ПГСАГ "Васил Левски" - гр. Варна се възстановяват от 13.00 часа.
 • Преустановен учебен процес заради авария във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на 19.01.2016 г. в ПГСАГ "В. Левски" - Варна със заповед №105/19.01.2016 г. на кмета на община Варна

18.01.2016 г.

Преустановен учебен процес:

1. Община Варна: Поради продължаващи ремонтни дейности във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и с оглед опазване здравето на децата и учениците - 19.01.2016 г. е обявен за неучебен ден в  ОУ "Ст. Михайловски", ОУ "Ант. Страшимиров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Д. Чинтулов" и II ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Варна със заповед №94/18.01.2016 г. на кмета на община Варна;

2. Община Аксаково: 19.01.2016 г. и 20.01.2016 г. са обявени за неучебни дни за ОУ "Св. Кл. Охридски" - Кичево, ОУ "Св. Климент Охридски" - Изворско и ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово, със заповед № 28/19.01.2016 г. на кмета на община Аксаково;

3. Община Ветрино - с. Ветрино, СОУ "Хр. Ботев"- за 18.01.2016 г. - със заповед №13/18.01.2016 г. на кмета на община Ветрино;

4. Община Вълчи дол - за всички училища на територията на общината - за 18.01.2016 г. и 19.01.2016 г. - със заповед №33/18.01.2016 г. на кмета на община Вълчи дол;

5. Община Аврен - за всички училища на територията на общината - 18.01.2016 г. - със заповед №38/18.01.2016 г. на кмета на община Ветрино

6. Община Аксаково - гр. Аксаково, СОУ "Св. Кл. Охридски", с. Любен Каравелово - ОУ "Иван Вазов", с. Кичево - ОУ "Св. Кл. Охридски", ОУ "Св. Климент Охридски" - Изворско - 18.01.2016 г. - със заповед № 26/18.01.2016 г. на кмета на община Аксаково - поради влошена метеорологична обстановка. В училищата няма констатирани проблеми;

7. Община Суворово - ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка - от 18.01.2016 г. до 20.01.2016 г.; ПГСС "Св. Г. Победоносец" - гр. Суворово - 19.01.2016 г.; СОУ "Н. Вапцаров" - гр. Суворово и ОУ "Хр. Ботев" - Чернево - от 19.01.2016 г. до 20.01.2016 г. със заповед № 20/18.01.2016 г. на кмета на община Суворово;

8. Община Варна - Поради централна авария във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на 18.01.2016 г. се преустановява учебния процес в следните училища: ОУ "Ст. Михайловски", ОУ "Ант. Страшимиров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Д. Чинтулов" и II ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Варна, със заповед №95/18.01.2016 г. на кмета на община Варна.

Намалени часове в:

 17.01.2016 г.

 • 18.01.2016 г. и 19.01.2016 г. са неучебни дни за всички училища от община Вълчи дол.
 • 18.01.2016 г. е обявен за неучебен ден за училищата от община Аврен: ОУ "Хр. Ботев" - Аврен, ОУ "Д-р П. Берон" - Царевци, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел, ОУ "Св. Кл.Охридски" - Дъбравино, ОУ "Д-р Петър Берон" - Приселци, ОУ "Св. Кл. Охридски" - Тръстиково, ЧСОУ "Юрий Гагарин" - с. Близнаци поради усложнена метеорологична обстановка.
 • 18.01.2016 г. - неучебен за СОУ "Хр. Ботев" - с. Ветрино
 • 18.01.2016 г. - обявен за неучебен ден за СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Аксаково, общ. Аксаково, поради усложнена метеорологична обстановка
 • Понеделник - 18.01.2016 г. - за всички училища от област Варна е учебен ден с нормална продължителност на часовете от седмичното разписание на образователната институция. При възникване на извънредни ситуации, РИО - Варна своевременно ще уведомява на своята страница за взетите административни решения.

 13.01.2016 г.

 

Преустановен учебен процес:

1. Община Суворово: гр. Суворово - ПГСС "Св. Г. Победоносец" - на 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г. със заповед №6/05.01.2016 г. на кмета на община Суворово;

2. Община Провадия: гр. Провадия - ПГСС "Земя" на 06.01.2016 г. със заповед №38/06.01.2016 г. на кмета на община Провадия;

3. Община Дългопол:  гр. Дългопол  -СОУ "Св. Кл. Охридски" и НУ "Иван Вазов"; с. Лопушна - ОУ "Митко Палаузов; с. Медовец - СОУ "Н. Хикмет"; с. Партизани - ОУ "Хр. Ботев", с. Поляците - ОУ "В. Левски", с. Цонево - ОУ "Хр. Ботев" за дните 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г. със заповед № 1/04.01.2016 г. на кмета на община Дългопол

4. Община Белослав: гр. Белослав - ОУ "Св. П. Евтимий" и ПГ "Св. Д. Солунски" - на 04.01.2016 г, 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г.; СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - на 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г. със заповед №1/04.01.2016 г. на кмета на община Белослав.

5. Община Аврен: с. Дъбравино - ОУ "Св. Кл. Охридски" - на 06.01.2016 г. със заповед № 4/06.01.2016 г. на кмета на община Аврен.

 

Информация за родителите: училища, в които на 06.01.2016 г. учебните занятия ще приключат по-рано:

1. VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна

 

Информация за родителите: училища, в които на 05.01.2016 г. учебните занятия ще приключат по-рано:

1. ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна

 

Информация за родителите: училища, в които на 04.01.2016 г. втора смяна ще е с намалена продължителност на учебните часове и междучасията:

1. VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна;

2. НУИ "Добри Христов" - гр. Варна;

3. ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна;

4. ОУ "Антон Страшимиров" - гр. Варна;

5. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна;

6. ВТГ "Г. С. Раковски" - гр. Варна;

7. ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Варна;

8. ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна

 
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
rio@rio-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова