altРегионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  и на място в РИО. На адрес  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РИО – Варна.

alt

РЕГИСТЪР НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

РЕГИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ

 

17.04.2014 г.

velikden2014

04.04.2014 г.

 • Конкурс за лого "Моята Варна 2019" на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019.

01.04.2014 г.

 • Поздравление на Министъра на образованието и науката по повод провеждането на двадесетия национален конкурс "Диньо Маринов", гр. Варна.

29.03.2014 г.

На вниманието на ЦПО: 

1. Заявените количества задължителна училищна документация (ЗУД) за края на учебната 2013/2014 година, ще получите на 28.04 и 29.04.2014 г. от 12.00 до 16.00 часа на пазар "Чаталджа" - павильон №13.

 • ЗУД може да се получи единствено от директора на съответната образователна институция или от упълномощен от него представител.
 • Това ще се осъществи с подписването на приемателно - предавателен протокол, който ще получите на място от дистрибутора. При получаването на документацията е задължително да носите печата на учебното заведение.
 • Няма промяна в цените на документите за края на учебната година.
 • Освен актуализираното наименование на министерството няма друга промяна в бланките на документите за края на учебната година. 
 • За връзка на място може да търсите г-н Марков на тел. 0884 792 732.   

2. Унищожаване на документи с фабрична номерация и отчитане в РИО – Варна:

 •  Следва да се извърши в срок до 17.04.2014 г. 
 • Документите с фабрична номерация следва да бъдат унищожени и отчетени, съгласно чл. 87 от Наредба №4/2003 г. Дубликатите на оригиналните документи да бъдат унищожени и включени в отчета,  тъй като на стр. 4 е изписано „МОМН", което ги прави негодни за ползване.
 • Другите документи от училищната документация за края на учебната година със старото наименование на министерството да се унищожат от комисия, назначена със заповед на директора. За  унищожаването да се състави протокол със следните реквизити: наименование на документа, номенклатурен номер, година на отпечатване и брой.
 • Директорът на училището да представи в РИО – Варна, копие от протокола, отчета за унищожаване на документи с фабрична номерация и заповедта.
 • Регистрационните книги да се използват до тяхното приключване.

28.03.2014 г.

Писмо № 910610-9/26.03.2014 г. на началника на РИО - Варна до директорите на училища в област Варна. Декларацията може да изтеглите оттук.

26.03.2014 г.

       Международна изложба посветена на храната, организирана от Арт център за деца и младежи във Финландия.

19.03.2014 г.

Kандидатстването за грантовете за образователна мобилност на учители по програмата ERASMUS+ е удължено до понеделник, 24 март.

11.03.2014 г.

Заповед № РД06-319/11.02.2014 г. за обявяване търг за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на РИО - Варна 

10.03.2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕ ПОДАВАТ ОТ 10 ДО 21 МАРТ 2014 г.

Учениците, които ще се явяват през майската сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да подадат заявления за допускане до изпити между 10 и 21 март 2014 г. Заявленията се подават в училищата, където се обучават дванадесетокласниците. Подробно информация може да намерите ТУК

26.02.2014 г.

Покана от ОДК - Варна за 3 март 2014 година

26.02.2014 г.

51-ва щафетна лекоатлетическа обиколка в чест на 3-ти март.

24.02.2014 г.  

Адриана Трифонова и Димитър Димитров от ОУ “Г. С. Раковски”, гр. Варна поддържат учебен блог с ресурси в помощ на учениците по история и география http://www.geografiaistoria.blogspot.com. Участват в конкурс на Европейската комисия за “Европейската награда за най-добро интернет съдържание за деца”, организиран във връзка с Деня за безопасен интернет – 2014 г., където са национални победители в категорията Неспециалисти. За повече информация линк към сайта на организаторите на инициативата за България http://www.safenet.bg/index.php?id=1391&art_id=16816 , където може да се запознаете по-подробно.

20.02.2014 г. 

Обръщение към учениците от Ученически съвет и детски парламент при ОУ “Св. Патриарх Евтимий” – Варна

19.02.2014 г.  

Прием на чужди граждани за обучение в Руска Федерация.

12.02.2014 г.  

03.02.2014 г. 

 
шаблоны joomla
 
За контакти: факс: 052 / 632 298
rio@rio-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова
Началник отдел ИОМД:
Ирена Радева
Началник отдел АПФСИО: