altРегионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  и на място в РИО. На адрес  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РИО – Варна.

alt

 

03.02.2016 г.

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., е публикуван примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г. Тестът е разработен от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – Министерство на образованието и науката. В брой 5 на „Аз Буки“ ще намерите и „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване на теста „Човекът и природата“ за V и VI клас, публикуван в бр. 4 от 23 януари т.г.
Училищата, които проявяват интерес към публикуваните тестове могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

01.02.2016 г.

Обява за подбор на документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - Варна; Заявление

25.01.2016 г.

КОНКУРС за длъжността „младши експерт по анализ на информацията", отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване", Регионален инспекторат по образованието:

20.01.2016 г.

19.01.2016 г.

 • Поради продължаващ ремонт на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - 20.01.2016 г. е обявен за неучебен ден за ПГИ "Д-р Иван Богоров", ОУ "Д. Чинтулов", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Антон Страшимиров", II ОУ "Н. Й. Вапцаров", със заповед № 98/19.01.2016 г. на кмета на община Варна.
 • На 20.01.2016 г. учебните занятия в ПГСАГ "Васил Левски" - гр. Варна се възстановяват от 13.00 часа.
 • Преустановен учебен процес заради авария във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на 19.01.2016 г. в ПГСАГ "В. Левски" - Варна със заповед №105/19.01.2016 г. на кмета на община Варна

18.01.2016 г.

Преустановен учебен процес:

1. Община Варна: Поради продължаващи ремонтни дейности във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и с оглед опазване здравето на децата и учениците - 19.01.2016 г. е обявен за неучебен ден в  ОУ "Ст. Михайловски", ОУ "Ант. Страшимиров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Д. Чинтулов" и II ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Варна със заповед №94/18.01.2016 г. на кмета на община Варна;

2. Община Аксаково: 19.01.2016 г. и 20.01.2016 г. са обявени за неучебни дни за ОУ "Св. Кл. Охридски" - Кичево, ОУ "Св. Климент Охридски" - Изворско и ОУ "Иван Вазов" - Любен Каравелово, със заповед № 28/19.01.2016 г. на кмета на община Аксаково;

3. Община Ветрино - с. Ветрино, СОУ "Хр. Ботев"- за 18.01.2016 г. - със заповед №13/18.01.2016 г. на кмета на община Ветрино;

4. Община Вълчи дол - за всички училища на територията на общината - за 18.01.2016 г. и 19.01.2016 г. - със заповед №33/18.01.2016 г. на кмета на община Вълчи дол;

5. Община Аврен - за всички училища на територията на общината - 18.01.2016 г. - със заповед №38/18.01.2016 г. на кмета на община Ветрино

6. Община Аксаково - гр. Аксаково, СОУ "Св. Кл. Охридски", с. Любен Каравелово - ОУ "Иван Вазов", с. Кичево - ОУ "Св. Кл. Охридски", ОУ "Св. Климент Охридски" - Изворско - 18.01.2016 г. - със заповед № 26/18.01.2016 г. на кмета на община Аксаково - поради влошена метеорологична обстановка. В училищата няма констатирани проблеми;

7. Община Суворово - ОУ "Хр. Ботев" - Николаевка - от 18.01.2016 г. до 20.01.2016 г.; ПГСС "Св. Г. Победоносец" - гр. Суворово - 19.01.2016 г.; СОУ "Н. Вапцаров" - гр. Суворово и ОУ "Хр. Ботев" - Чернево - от 19.01.2016 г. до 20.01.2016 г. със заповед № 20/18.01.2016 г. на кмета на община Суворово;

8. Община Варна - Поради централна авария във "Веолия Енерджи Варна" ЕАД на 18.01.2016 г. се преустановява учебния процес в следните училища: ОУ "Ст. Михайловски", ОУ "Ант. Страшимиров", ПГИ "Д-р Иван Богоров", II СОУ "Н. Бозвели", ОУ "Д. Чинтулов" и II ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Варна, със заповед №95/18.01.2016 г. на кмета на община Варна.

Намалени часове в:

 17.01.2016 г.

 • 18.01.2016 г. и 19.01.2016 г. са неучебни дни за всички училища от община Вълчи дол.
 • 18.01.2016 г. е обявен за неучебен ден за училищата от община Аврен: ОУ "Хр. Ботев" - Аврен, ОУ "Д-р П. Берон" - Царевци, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Синдел, ОУ "Св. Кл.Охридски" - Дъбравино, ОУ "Д-р Петър Берон" - Приселци, ОУ "Св. Кл. Охридски" - Тръстиково, ЧСОУ "Юрий Гагарин" - с. Близнаци поради усложнена метеорологична обстановка.
 • 18.01.2016 г. - неучебен за СОУ "Хр. Ботев" - с. Ветрино
 • 18.01.2016 г. - обявен за неучебен ден за СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Аксаково, общ. Аксаково, поради усложнена метеорологична обстановка
 • Понеделник - 18.01.2016 г. - за всички училища от област Варна е учебен ден с нормална продължителност на часовете от седмичното разписание на образователната институция. При възникване на извънредни ситуации, РИО - Варна своевременно ще уведомява на своята страница за взетите административни решения.

 13.01.2016 г.

Преустановен учебен процес:

1. Община Суворово: гр. Суворово - ПГСС "Св. Г. Победоносец" - на 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г. със заповед №6/05.01.2016 г. на кмета на община Суворово;

2. Община Провадия: гр. Провадия - ПГСС "Земя" на 06.01.2016 г. със заповед №38/06.01.2016 г. на кмета на община Провадия;

3. Община Дългопол:  гр. Дългопол  -СОУ "Св. Кл. Охридски" и НУ "Иван Вазов"; с. Лопушна - ОУ "Митко Палаузов; с. Медовец - СОУ "Н. Хикмет"; с. Партизани - ОУ "Хр. Ботев", с. Поляците - ОУ "В. Левски", с. Цонево - ОУ "Хр. Ботев" за дните 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г. със заповед № 1/04.01.2016 г. на кмета на община Дългопол

4. Община Белослав: гр. Белослав - ОУ "Св. П. Евтимий" и ПГ "Св. Д. Солунски" - на 04.01.2016 г, 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г.; СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - на 05.01.2016 г. и 06.01.2016 г. със заповед №1/04.01.2016 г. на кмета на община Белослав.

5. Община Аврен: с. Дъбравино - ОУ "Св. Кл. Охридски" - на 06.01.2016 г. със заповед № 4/06.01.2016 г. на кмета на община Аврен.

 

Информация за родителите: училища, в които на 06.01.2016 г. учебните занятия ще приключат по-рано:

1. VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна

 

Информация за родителите: училища, в които на 05.01.2016 г. учебните занятия ще приключат по-рано:

1. ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна

Информация за родителите: училища, в които на 04.01.2016 г. втора смяна ще е с намалена продължителност на учебните часове и междучасията:

1. VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна;

2. НУИ "Добри Христов" - гр. Варна;

3. ОУ "Захари Стоянов" - гр. Варна;

4. ОУ "Антон Страшимиров" - гр. Варна;

5. СОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Варна;

6. ВТГ "Г. С. Раковски" - гр. Варна;

7. ОУ "П. Р. Славейков" - гр. Варна;

8. ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна

 

 

koleda2015

Екипът на РИО-Варна сърдечно благодари на децата на ЦДГ 7 "Изворче", на техните учители и ръководители, за топлината, с която коледно благословиха, за чистотата на звънливите песни и традиционните наричания за здраве, успех, късмет, за святостта на духа в съхранената през вековете обредност. (снимки)

 

pozdrav 2016

 

 

koleda

07.12.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието: - списък с допуснати и недопуснати кандидати

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието: - списък с допуснати и недопуснати кандидати

27.11.2015 г.

 

Пилотна образователна програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури"

 

2111

20.11.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по организация на средното образование", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието:

КОНКУРС за длъжността „старши експерт по математика, информатика и информационни технологии", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието:

 Обръщение на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето по повод трагичния инцидент в двора на училище в гр. Сливен.

 

111

"Как Денят на Св. Иван Рилски става Ден на народните будители" от Велиана Христова

maraton

Заповед № РД09-1532/16.10.2015 за определяне на 26 октомври 2015 г. за неучебен ден

23.10.2015 г.

Списък на допуснатите до конкурс за длъжността "началник на отдел", отдел "Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието.

21.10.2015 г.

"Будителски слова" - афиш

19.10.2015 г.

Програма за младежки фестивал "Будителски слова"

14.10.2015 г.

Световна седмица по предприемачество

06.10.2015 г.

КОНКУРС за длъжността „началник на отдел", отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност", Регионален инспекторат по образованието:

23.09.2015 г.

18.09.2015 г.

 • Заповед РД09-1330/18.09.2015 г. на МОН за неучебни дни
 • Покана от НГХНИ "К. Преславски" - гр. Варна за Всеучилищно хоро
 • Покана за участие и програма на Национална конференция с международно участие "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век"

 14.09.2015 г.

Поздравителен адрес от евродепутата Емил Радев

12.09.2015 г.

Информация за трета поправителна сесия за учебната 2014/2015 г.

15.09.png

Поздравителен адрес от името на народните представители от ПП ГЕРБ - Варна

10.09.2015 г.

Организация на учебното време през учебната 2015/2016 г.

07.09.2015 г.

Споразумение за реализация на стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

04.09.2015 г.

Заповед № РД09-1221/28.08.2015 г. на МОН за график за учебното време за учебната 2015/2016 година

 Заповед № РД09-1224/28.08.2015 г. за определяне на дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2015/2016 година

 Заповед № РД09-1225/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2015/2016 година

 Заповед № РД09-1222/28.08.2015 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

 Заповед № РД09-1223/28.08.2015 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2015/2016 година

 27.08.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието - Варна работи целенасочено и системно за намаляване на преждевременно напусналите образователната система в област Варна, с цел повишаване качеството на образователната услуга предлагана в обществото и подпомагане на изграждането на децата и учениците в личности, способни да се реализират в професионално отношение и да бъдат конкурентни на пазара на труда. - Вестник "Аз Буки", брой 35 от 2015 г. - прочети ТУК

14.08.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието – Варна поздравява носителите на Почетното отличие на Министерство на образованието и науката „Национална диплома“ за зрелостниците от випуск 2014/2015г.

27.07.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието - Варна Ви уведомява, че Филологическият факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" обявява прием на студенти за учебната 2015-2016 г. по държавна поръчка и платено обучение в следните две магистърски програми.

23.07.2015 г.

Списък с на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността "директор" на общинско училище.

21.07.2015 г. 

Свободните места за ученици в профилирани и професионални паралелки след завършен VII клас са публикувани в раздела "Прием след VII клас"

17.07.2015 г.

Бал на класираните на трети етап на приема след завършен VII клас.

16.07.2015 г.

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7 клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

15.07.2015 г.

Регионален инспекторат по образованието – Варна поздравява победителя в Националния конкурс „Рицарят в мен“ - Биляна Николаева Николова, ученичка в VII клас от НУИ „Добри Христов“- град Варна. Благодарим на организаторите ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ - ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ, ВЕЛИК ПРИОРАТ – БЪЛГАРИЯ за благородната инициатива. 

13.07.2015 г.

Призови места на ученици от училищата на област Варна на национални олимпиади, състезания, конкурси и фестивали по/на чужди езици за учебната 2014/2015 г.

02.07.2015 г.

 • Резултатите от второ класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин";
 • Лауреат от Националната олимпиада по философия;

25.06.2015 г.

Статистика за минимален и максимален бал след първо класиране.

  Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg, както и в следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

 Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища, държавен прием няма да се извършва за следните специалности, поради недостатъчен брой класирани:

 • ПТГ - Лазерна и оптична техника;
 • ПТГ - Експлоатация на автомобилния транспорт;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Технология на хомеопатичните и фитопродукти;
 • ПГХиХВТ "Д.И.Менделеев" - Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Недвижими имоти;
 • ПГСАГ "В. Левски" - Геодезия;
 • ПГТМД - Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
 • ПГТМД - Организация и технология на козметичните услуги;
 • ПГТМД - Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Горско стопанство;
 • ПГГСД "Н. Хайтов" - Реставрация на стилни мебели и дограма;
 • ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - Електрообзавеждане на кораби;
 • ПГЕ - Оптически комуникационни системи.

16.06.2015 г.

Благодарствено писмо от Франкофонски център - Варна

 12.06.2015 г.

Поздравителен адрес до участниците в осмото издание на Национален литературен конкурс за авторски текстове на английски и немски език "Този безкраен свят"

08.06.2015 г.

Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас

05.06.2015 г.

Покана за учители по физика и астрономия за обучение в ЦЕРН - краен срок за подаване на комплекта документи 15.06.2015 г.

Заявление и справка за обучението в ЦЕРН

04.06.2015 г.

 • Днес 04.06.2015 г. на изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас от 86 заявили ученици се явиха 67.
 • Благодарствено писмо от посолството на Република България в Рим

03.06.2015 г.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени на хартиен носител и разлепени в сградите на следните училища: МГ "Д-р П. Берон" - Варна, ОУ "Добри Чинтулов" - Варна, ОУ "Цар Симеон I" - Варна, Професионална техническа гимназия - Варна, III ПМГ "Акад. М. Попов" - Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин"

По ЕГН и входящ номер резултатите могат да бъдат проверени на http://7klas.mon.bg/ 

01.06.2015 г.

botev

30.05.2015 г.

"Щастливият принц" -  Оскар Уайлд

1june.png

29.05.2015 г.

Изпитът по проверка на способностите по изобразително изкуство в 7 клас ще се проведе на 04.06.2015 г. от 10.00 часа в НГХНИ "К. Преславски" - Варна.

28.05.2015 г.

Днес, 28.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за философски цикъл, физика и астрономия и география и икономика в 1 изпитна сграда, 2 изпитни зали, на които се явиха 2 зрелостници от общо 4 заявили. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по природни науки и екология в VII клас, на което се явиха 3594 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

27.05.2015 г.

Днес, 27.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за испански език в 1 изпитна сграда, 1 изпитна зала, на който се яви 1 зрелостник от общо 1 заявил. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по чужд език в VII клас, на което се явиха 3579 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

 26.05.2015 г.

Днес, 26.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по желание за предметите математика, руски език, история и цивилизация и английски език в 3 изпитни сгради, 5 изпитни зали, на които се явиха 8 зрелостници от общо 13 заявили. В 91 изпитни сгради се проведе НВО по ОНГОР в VII клас, на което се явиха 3551 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.

22.05.2015 г.

Днес, 22.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит в 40 изпитни сгради, 279 изпитни зали, на които се явиха 3436 зрелостници от общо 3666 заявили. В 91 изпитни сгради, 314 изпитни зали се проведе НВО по математика в VII клас, на което се явиха 3615 ученици. Във връзка с констатиран проблем при комплектоване на листите за отговори, който беше своевременно отстранен, в някои от варненските училища изпитът стартира по-късно. Това не се отрази върху регламентираната обща продължителност на изпита.

21.05.2015 г.

24_май.jpg

 20.05.2015 г.

 • Днес, 20.05.2015 г., във Варненска област се проведе държавен зрелостен изпит по БЕЛ в 38 изпитни сгради, 261 изпитни зали, на които се явиха 3399 зрелостници от общо 3610 заявили. В 91 изпитни сгради, 314 изпитни зали се проведе НВО по БЕЛ в VII клас, на което се явиха 3630 ученици. Изпитите преминаха без проблеми.
 •  Грамота за принос в професионалното образование

07.05.2015 г.

11mai15

Първи фестивал за фотографско изкуство Варна Фото Фест.

03.05.2015 г.

НАГРАДЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ФЕСТИВАЛА НА АВТОРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ТЕАТЪР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

09.04.2015 г.

Есетата на учениците от Варна демонстрираха познания за съдебната власт, както и оригинален творчески подход по темата. 

08.04.2015 г.

velikden15

 

 

 
шаблоны joomla
 epale horizontal animated
За контакти: факс: 052 / 632 298
rio@rio-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова