altРегионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалният инспекторат по образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Очакваме Вашите въпроси, мнения и препоръки на електронния ни адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  и на място в РИО. На адрес  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  може да подавате сигнали за корупция и други нередности в работата на РИО – Варна.

alt

РЕГИСТЪР НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

27.08.2014 г.

Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от област на образование „Техника", която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 06.10.2014 г. до 10.10.2014 г.

22.08.2014 г.

Началникът на РИО - Варна връчи национални дипломи  на 15.08.2014 г. в сградата на Радио Варна:

 • Момчил Павлинов Пейчев - Математическа гимназияД-р Петър Берон", гр. Варна, област Варна. Диплома серия А-14, № 014545, per. № 10908-072 от 16.06.2014 г.; Лауреат на Националната олимпиада по информатика за учебната 2013/2014 година;Бронзов медал от XXV Международна олимпиада по информатика  за учебната 2012/2013 година.
 • Роберт Пейчев Димитров - Гимназия с преподаване на чужда езици „Йоан Екзарх", гр. Варна, област Варна. Диплома серия А-14, № 013665, № 9826-1 от 16.06.2014 г.; Лауреат на Националната олимпиада по немски език за учебната 2013/2014 година.
 • Кристина Цветанова Йорданова - IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио- Кюри", гр. Варна, област Варна. Диплома серия А-14, № 013623, № 9876-179 от 09.06.2014 г.; Първо място на национален кръг от Национално многоезично състезание за учебната 2012/2013 година.

01.08.2014 г.

 • Информация от РИО - Варна, относно зачестили публикации по повод готовността на ОУ "Захари Стоянов" за започване на учебната 2014/2015 година.
 • Оферта за курс по Първа долекарска помощ на работното място.

24.07.2014 г.

На вниманието на Центровете за професионално обучение (ЦПО):

    Разпространението на задължителната  училищна документация (ЗУД)  за началото на учебната 2014/2015 година ще се осъществи на 20 август 2014 година от 10.00 до 16.00 часа - пазар "Чаталджа ул."Войнишка" № 1, павилион №13.  Получаването на документацията се извършва от упълномощен представител на  платеца, който трябва да носи печата на учебното заведение, което представлява.
 

24.07.2014 г.

Свободни места в паралелки прием след 7 клас - към 09.00 часа на 24.07.2014 г.

22.07.2014 г.

Свободни места в паралелки прием след 7 клас - към 12.30 часа на 22.07.2014 г.

17.07.2014 г.

Съгласно Заповед № РД-14-81 от 30 юли 2013 г. на министъра на образованието и науката прием през учебната 2014/2015 година ще се провежда в ЧСОУ "Юрий Гагарин" - к.к. Камчия;

17.07.2014 г.

Уважаеми ученици и родители, може да проверите резултатите от трето класиране на http://7klas.mon.bg/. Списъците на хартиен носител ще може да видите в сградите на следните училища: ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна, VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" - гр. Варна, III ПМГ "Акад. Методий Попов" - гр. Варна, ОУ "Цар Симеон I" - гр. Варна и ПТГ - гр. Варна.

14.07.2014 г.

Съгласно Заповед № РД-14-17 от 21 март 2014 г. на министъра на образованието и науката прием през учебната 2014/2015 година ще се провежда в ЧОУ "Мечтатели" - Варна;

10.07.2014 г.

 Свободни места за трето класиране -  прием след завършен седми клас

09.07.2014 г.

Съгласно ЗАПОВЕД № РД-14-40 от 26 април 2013 г. на министъра на образованието и науката прием през учебната 2014/2015 година ще се провежда в ЧОУ "Талант" - Варна;

01.07.2014 г.

Анкета за квалификационни дейности през учебната 2014/2015 година

26.06.2014 г.

По повод писмо на Областния управител с рег. № ПВХ-3727/26.06.2014 г., относно получена информация за влошаване на метеорологичните условия - интензивни валежи, гръмотевични бури и силни ветрове на 26 и 27.06.2014 г. - е необходимо да  се забрани играта на деца и ученици в дворовете на училищата и детските градини във връзка с опасност от падащи клони, дървета и предмети.

24.06.2014 г.

 • Пункт за събиране на помощи от БЧК за пострадалите от кв. "Аспарухово".
 • Кандидатстване в СО "Михаил Колони".

12.06.2014 г.

Указание за приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2014/2015 година.

 22.05.2014 г.

  Заповед № РД06-597/13.05.2014 г. на началника на РИО - Варна относно обявяване на конкурси за директори на общинските училища - ОУ "Д-р Петър Берон" - с. Царевци и ПУ "Братя Миладинови" - гр. Варна. Заявление за участие.

 

Заповед №РД09-465/28.03.2014 г. и №РД09-466/28.03.2014 г. на МОН за обявени неучебни дни.

 

 20.05.2014 г.

    На вниманието на ЦПО:

 1. Заявяването на задължителна училищна документация за началото на учебната 2014/2015 година ще се извърши единствено по приложените актуализирани образци на заявка и справка "Списък на самостоятелните платци".
 2. Заявката се изготвя в три екземпляра в оригинал
 3. В срок до 30.05.2014 г. следва да представите 3 броя (еднообразни) заявки и списък на самостоятелните платци по приложените бланки с придружително писмо в деловодството на РИО – Варна.
 4. Попълнени заявки различни от приложената и без придружително писмо няма да бъдат приемани.

 

30.04.2014 г.

   Във връзка с писмо на МОН, относно отчитане на получената задължителна училищна документация, Ви уведомявам че в срок до 08.05.2014 г. е необходимо да представите попълнена справка по приложената форма в РИО – Варна , стая №7 на г-жа Нели Георгиева. Към попълнената справка да се приложи копие или екземпляр от приемателно – предавателния протокол (Приложение №4) от получената документация.

29.04.2014 г.

Първи фестивал на педагогическото творчерство в град Бургас.

04.04.2014 г.

 • Конкурс за лого "Моята Варна 2019" на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019.

01.04.2014 г.

 • Поздравление на Министъра на образованието и науката по повод провеждането на двадесетия национален конкурс "Диньо Маринов", гр. Варна.

29.03.2014 г.

На вниманието на ЦПО: 

1. Заявените количества задължителна училищна документация (ЗУД) за края на учебната 2013/2014 година, ще получите на 28.04 и 29.04.2014 г. от 12.00 до 16.00 часа на пазар "Чаталджа" - павильон №13.

 • ЗУД може да се получи единствено от директора на съответната образователна институция или от упълномощен от него представител.
 • Това ще се осъществи с подписването на приемателно - предавателен протокол, който ще получите на място от дистрибутора. При получаването на документацията е задължително да носите печата на учебното заведение.
 • Няма промяна в цените на документите за края на учебната година.
 • Освен актуализираното наименование на министерството няма друга промяна в бланките на документите за края на учебната година. 
 • За връзка на място може да търсите г-н Марков на тел. 0884 792 732.   

2. Унищожаване на документи с фабрична номерация и отчитане в РИО – Варна:

 •  Следва да се извърши в срок до 17.04.2014 г. 
 • Документите с фабрична номерация следва да бъдат унищожени и отчетени, съгласно чл. 87 от Наредба №4/2003 г. Дубликатите на оригиналните документи да бъдат унищожени и включени в отчета,  тъй като на стр. 4 е изписано „МОМН", което ги прави негодни за ползване.
 • Другите документи от училищната документация за края на учебната година със старото наименование на министерството да се унищожат от комисия, назначена със заповед на директора. За  унищожаването да се състави протокол със следните реквизити: наименование на документа, номенклатурен номер, година на отпечатване и брой.
 • Директорът на училището да представи в РИО – Варна, копие от протокола, отчета за унищожаване на документи с фабрична номерация и заповедта.
 • Регистрационните книги да се използват до тяхното приключване.

28.03.2014 г.

Писмо № 910610-9/26.03.2014 г. на началника на РИО - Варна до директорите на училища в област Варна. Декларацията може да изтеглите оттук.

26.03.2014 г.

       Международна изложба посветена на храната, организирана от Арт център за деца и младежи във Финландия.

11.03.2014 г.

Заповед № РД06-319/11.02.2014 г. за обявяване търг за отдаване под наем на обособени части от недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на РИО - Варна 

 

24.02.2014 г.  

Адриана Трифонова и Димитър Димитров от ОУ “Г. С. Раковски”, гр. Варна поддържат учебен блог с ресурси в помощ на учениците по история и география http://www.geografiaistoria.blogspot.com. Участват в конкурс на Европейската комисия за “Европейската награда за най-добро интернет съдържание за деца”, организиран във връзка с Деня за безопасен интернет – 2014 г., където са национални победители в категорията Неспециалисти. За повече информация линк към сайта на организаторите на инициативата за България http://www.safenet.bg/index.php?id=1391&art_id=16816 , където може да се запознаете по-подробно.

20.02.2014 г. 

Обръщение към учениците от Ученически съвет и детски парламент при ОУ “Св. Патриарх Евтимий” – Варна

19.02.2014 г.  

Прием на чужди граждани за обучение в Руска Федерация.

12.02.2014 г.  

03.02.2014 г. 

 
шаблоны joomla
 
За контакти: факс: 052 / 632 298
rio@rio-varna.bg
rio_varna@mon.bg
riovn_korupciq@abv.bg
Местоположение ул. "Цар Симеон I" 32
3 и 5 етаж
гр. Варна, п.к. 9000
България
Ръководство Началник: Венцеслава Генова
Началник отдел ИОМД:
Ирена Радева
Началник отдел АПФСИО: